Utbildningar

Vart är du på väg? Vi vill veta vilka planer du har. Vill du bli professor eller programledare? Tycker du att det viktigaste är att leva farligt eller länge? Vill du bli basketproffs eller arbeta med bistånd? Vill du jobba i New York eller drömmer du om lugn och ro i en stuga på landet?

Vi kan hjälpa dig att få en bra start oavsett vad du vill göra i framtiden. Vi har kompetensen, resurserna och framförallt viljan.

 

Våra utbildningar

Läsåret 2015/16 kommer vi att erbjuda följande utbildningar på Hagagymnasiet: 
 
är för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. Vi erbjuder inriktningarna fritid och hälsa, pedagogiskt arbete samt socialt arbete. Utbildningen är i huvudsak förlagd till Hagagatan 36.
 
är för dig som är nyfiken på hur allt i världen fungerar och hänger ihop. Vi erbjuder inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle. Utbildningen är i huvudsak förlagd till Hagagatan 36.
 
är för dig som har ett intresse för aktuella frågor, språk och kommunikation. Vi erbjuder inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Utbildningen är i huvudsak förlagd till Hagagatan 36.
 
är för dig som är nyfiken på både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du börjar på naturvetenskapsprogrammet och läser matematik i snabb takt samt läser de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi. Samtidigt läser du geografi, samhällskunskap och historia och fokus ligger på det tvärvetenskapliga perspektivet. Utbildningen är i huvudsak förlagd till Hagagatan 36.
 
är ett samarbete med socialförvaltningen och är till för dig som behöver hjälp med mer än bara ”skolan”. Du kanske av olika anledningar har missat mycket i grundskolan och behöver stöttning i både det sociala livet och skolarbetet. Utbildningen är i huvudsak förlagd till Skarphagen.
 
ger dig en unik chans att få en individuellt utformad yrkesutbildning och syftar till att du ska få en anställning. Utbildningen finns även för dig som är 20-24 år och bedrivs i huvudsak på St:Persgatan.
 
 

Gymnasiesärskolan

bedrivs både för elever som har valt nationellt program och individuellt program. Utbildningen förbereder till verksamhet, arbete eller fortsatta studier inom något estetiskt område och är i huvudsak förlagd på Hagagatan 36.
 
 

Våra profiler 

Våra särskilda profiler är Gym/Friskvård och Global Profil.
 
Hagagymnasiet har i samarbete med Dolphins ett av landets certifierade basketgymnasier.
 
Dessutom erbjuder vi en idrottsprofil på samtliga våra nationella och specialutformade program.