Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Valinformation

Här finner du valblanketter för de nationella programmen.


INDIVIDUELLA VALET

FÖR ELEVER I ÅR 1 OCH 2

Här kan du öppna katalogen för Individuella valet läsåret 2017/18

Katalog Individuella valet 2017/18

Du ska välja 100 poäng. Du ska göra ett förstahandsval och tre reservval.

Vissa kurser kräver förkunskaper, till exempel för att läsa Foto 2 måste du ha läst Foto 1.

Du gör ditt val i dexter från 16 januari - 15 februari 2017.

Antagningsbesked kommer i slutet av mars 2017.

Kurserna startar i augusti 2017 och slutar i mars 2018.

Det individuella valet i Norrköping samordnas mellan de kommunala gymnasieskolorna. Du måste vara beredd att gå till en annan skola.

Du kan inte som individuellt val välja en kurs som ingår obligatoriskt i din utbildning.